Στα πλαίσια των στόχων μας για εκσυγχρονισμό και συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών μας, η εταιρία μας φροντίζει για την έγκυρη πιστοποίηση κάθε σταδίου λειτουργίας της. Έτσι αποδεικνύουμε επαρκώς τη δέσμευσή μας απέναντι στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών μας και των λοιπών ενδιαφερομένων μερών, ενώ διασφαλίζουμε την ποιότητα των συστημάτων μας και την επικέντρωσή μας στη συνεχή βελτίωση.

 

Τα πιστοποιητικά που διαθέτουμε είναι τα εξής:

 

Επιπλέον, επιλέγουμε να συνεργαζόμαστε αποκλειστικά με εταιρίες που διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας.

 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO:9001  Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO:14001  Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS:18001  Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ISO 45001:2018  Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του Ελέγχου της Παραγωγής CE στο Εργοστάσιο (Κανονισμός Δομικών Προϊόντων CPR)