Παράγουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας προς πώληση, πιστοποιημένα με CE (Κανονισμός Δομικών Προϊόντων CPR) που προκύπτουν από τη διαδικασία της επεξεργασίας και της διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Για την διασφάλιση ποιότητας διενεργούνται τακτικοί εργαστηριακοί ποιοτικοί ελεγχοι από πιστοποιημένους συνεργάτες.

 

ΑΜΜΟΣ:

Χρησιμοποιείται για επιχώσεις και κάλυψη κενών χώρων σε έργα σωληνώσεων, καλωδίωσης, χαντάκια κ.α.

ΑΜΜΟΣ

 

3Α:

Χρησιμοποιείται για επιχώσεις και έργα οδοποιίας. Διατίθεται και 3Α ΄Β διαλογής.

3Α

 

ΣΚΥΡΟ:

Χρησιμοποιείται για επιχώσεις και οδοστρωσίες ως υπόστρωμα.Διατίθεται και ΣΚΥΡΟ ΄Β διαλογής.

ΣΚΥΡΟ

 

ΧΩΜΑ:

Χρησιμοποιείται για επιχώσεις.

ΧΩΜΑ

 

ΚΗΠΟΧΩΜΑ:

Διατίθεται για επιστρώσεις κήπων.

 

Πραγματοποιούμε δοκιμές και αναλύσεις των προϊόντων μας, με τα πλέον αυστηρότερα πρότυπα στο τομέα μας. Ειδικότερα:

 

                   ΑΜΜΟΣ:                                ΣΚΥΡΟ:                                      3Α:

ΑΜΜΟΣ     ΣΚΥΡΟ     3Α